Ubezpieczenie zestawów komputerowych

UBEZPIECZENIE ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na ubezpieczenie 200 zestawów  komputerowych zakupionych w ramach projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze   wyłoniono firmę ubezpieczeniową na lata 2018-2019:
która obejmie ochroną ubezpiczeniową, w systemie wszystkich ryzyk, powierzony 200 gospodarstwom domowym z terenu miasta Siemiartycze sprzęt komputerowy -
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Rzeszów, z siedzibą przy   ul. Kolejowej 1, 35-073 Rzeszów
Ewentuale szkody w mieniu  należy zgłaszać niezwłoczne  do Urzędu Miasta Siemiatycze., ul. Pałacowa 2 w pokoju nr 116 oraz 104.
Utworzono: wtorek, 19, czerwiec 2018 12:15

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu