RODO

Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO"). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na realizację zawartych umów uczestnictwa jak też umów uzyczenia sprzętu komputerowego w ramach projektu a co za tym idzie realizacji zadań w okresie jego trwałosci  (zapewnienie dostępu do Internetu, ubezpieczenie uzyczonego sprzętu komputerowego w miejscu jego użytkowania, wsparcia technicznego)
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatyczez siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2;

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestnictwa w projekcie oraz umowy użyczenia sprzętu komputerowego przez Urząd Miasta Siemiatycze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) );

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania a w przypadku zbierania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, także do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody; 
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem  niezbędnym do realizacji zawartych umów użyczenia sprzętu komputerowego oraz uczestnictwa w projekcie;
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Utworzono: wtorek, 19, czerwiec 2018 12:05

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu