ubezpieczenie sprzętu komputerowego

 UBEZPIECZENIE ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na ubezpieczenie 200 zestawów  komputerowych zakupionych w ramach projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze   wyłoniono firmę ubezpieczeniową :
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Śląska 22/14, 42-200 Częstochowa
która obejmie ochroną ubezpiczeniową, w systemie wszystkich ryzyk, powierzony 200 gospodarstwom domowym z terenu miasta Siemiartycze sprzęt komputerowy.

 Ewentuale szkody w mieniu  należy zgłaszać niezwłoczne do biura projektu w Urzędzie Miasta Siemiatycze., ul. Pałacowa 2 w pokoju nr 3.

Utworzono: środa, 23, listopad 2016 08:20

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu