Materiały promocyjne w Centrach Społeczeństwa Informacyjnego

MATERIAŁY PROMOCYJNE

W ramach realizowanego przez Miasto Siemiatycze projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion, utworzono na terenie miasta 7 bezpłatnych punktów dostępu do Internetu nazwanych Centrami Społeczeństwa Informacyjnego

Centra zlokalizowane zostały w jednostkach organizacyjnych Miasta Siemiatycze i mają charakter otwarty, co oznacza, iż każdy mieszkaniec Siemiatycz może skorzystać bezpłatnie z możliwości dostępu do Internetu w jednym z wyznaczonych miejsc. Regulamin korzystania z nowo utworzonych pracowni komputerowych dostępny jest w poszczególnych pracowniach oraz na stronie internetowej projektu www.wykluczeniecyfrowe.siemiatycze.eu

Centra Społeczeństwa Informacyjnego organizują konkursy dla mieszkańców miasta oraz szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera.
W ramach projektu zakupione zostały materiały promocyjne w postaci smyczy, długopisów, teczek, notesów, zakładek magnetycznych. Materiały promocyjne zostały przekazane Centrom Społeczeństwa Informacyjnego. Dodatkowo każde centrum zostało wyposażone w tablicę informacyjną, na  której będą zamieszczane informacje dotyczące działalności poszczególnych pracowni komputerowych.

materiały 2015długopissmyczeteczkazakładki
Utworzono: wtorek, 19, maj 2015 07:35

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu