Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

W ramach   realizowanego  projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion na terenie Miasta Siemiatycze utworzono 7 ogólnodostępnych pracowni komputerowych, tzw. Centra Społeczeństwa Informacyjnego.  
  

Lp.

Lokalizacja pracowni komputerowej

Dni i godziny otwarcia

Regulamin pracowni
1

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Ogrodowa 2,Siemiatycze

od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-16.00

Regulamin
Pracowni komputerowej
w Szkole Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach

2

Gimnazjum Publiczne nr 1
ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-15.30

Regulamin Pracowni komputerowej w Gimnazjum Publiznym nr 1
3

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Górna  23A, Siemiatycze                                     

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 10.00-17.45

- sobota 8.00-15.45

Regulamin pracowni komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej
4

Siemiatycki Ośrodek Kultury
ul. Legionów Piłsudskiego 1, Siemiatycze

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

Regulamin pracowni komputerowej w Siemiatyckim Ośrodku Kultury
5

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gen. W. Andersa 4, Siemiatycze

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 14.00-16.00

- wtorek, środa- 14.30-16.00

Regulamin pracowni komputerowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
6

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Hala widowiskowo-sportowa
ul. Świętojańska 25, Siemiatycze

od poniedziałku do piątku w godzinach- 15.00- 21.00

Regulamin pracowni komputerowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
7

Szkoła Muzyczna
ul.Legionów Piłsudskiego 1, Siemiatycze
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18-00

Regulamin pracowni komputerowej w Szkole Muzycznej
Utworzono: wtorek, 16, wrzesień 2014 12:20

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu