Wyłoniono firmę, która zapewni uczestnikom dostęp do Internetu

W ramach projektu pt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion,  wyłonieniona została firma MATCOM Marcin Sebastian Ziółek , ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno , która zapewni dostęp do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi w ramach realizacji projektu w okresie od lipca 2014r. do grudnia 2015r.

W zakładce Zgłaszanie Problemów, znajdują się dane teleadresowe do firmy MATCOM, potrzebne do zgłoszenia awarii lub braku dostępu do Internetu.

Utworzono: środa, 02, lipiec 2014 06:46

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu